Wild Animal Rescue Trail Run Series 2024

เกี่ยวกับ

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทย (WFFT) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ซึ่งอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สัตว์ป่า WFFT ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดย เอ็ดวิน เจวิค ชาวดัตช์ผู้หลงใหลในสวัสดิภาพสัตว์และการอนุรักษ์ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่า การทำลายถิ่นที่อยู่ และการทารุณกรรมสัตว์ในภูมิภาค

 

ประวัติศาสตร์ของ WFFT มีรากฐานมาจากความกังวลของ เอ็ดวิน เจวิค ต่อสภาพของสัตว์ในประเทศไทย เมื่อได้เห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์เนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการค้าสัตว์เลี้ยงที่ผิดกฎหมายและอุตสาหกรรมบันเทิง Edwin รู้สึกว่าจำเป็นต้องดำเนินการ เขาก่อตั้ง WFFT ให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา WFFT เติบโตจากศูนย์ช่วยเหลือเล็กๆ สู่องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าที่โดดเด่น มูลนิธิได้ร่วมมืออย่างแข็งขันกับทางการไทย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่า ปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ และส่งเสริมความพยายามในการอนุรักษ์ ความมุ่งมั่นของ WFFT ได้ขยายไปไกลกว่าการช่วยเหลือและการฟื้นฟู โดยครอบคลุมถึงโครงการริเริ่มในวงกว้าง เช่น การคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัย การศึกษาของชุมชน และการสนับสนุนให้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

เหตุการณ์สำคัญที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ WFFT ได้แก่:

  • การก่อตั้งมูลนิธิ (พ.ศ. 2544): Edwin Wiek ก่อตั้ง WFFT เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่อยู่ในความทุกข์ยาก โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์เลี้ยงแปลกถิ่นโดยเฉพาะ
  • การขยายสิ่งอำนวยความสะดวก: WFFT ค่อยๆ ขยายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงช้าง ไพรเมต แมวตัวใหญ่ และสัตว์สายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมาย
  • ความพยายามในการช่วยเหลือสัตว์ป่า: WFFT มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสัตว์จากการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย สถานบันเทิง และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ความพยายามของมูลนิธิได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การสนับสนุนและการออกกฎหมาย: WFFT มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทย และผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าที่เข้มงวดยิ่งขึ้น มูลนิธิมีส่วนร่วมในการมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์และปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
  • การศึกษาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์: WFFT ริเริ่มโครงการการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ชุมชนและโรงเรียนในท้องถิ่นเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม
  • ความร่วมมือและการยอมรับระดับโลก: มูลนิธิได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกสำหรับการอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยร่วมมือกับองค์กร มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อเพิ่มผลกระทบและส่งเสริมความพยายามในการปกป้องสัตว์ป่า
  • การพัฒนาอุทยาน WFFT: WFFT ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า WFFT ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานฟื้นฟู ศูนย์การศึกษา และบ้านของสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ศูนย์แห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

ความมุ่งมั่นของ WFFT ต่อสัตว์ป่าและการอนุรักษ์

ปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทย ยังคงสานต่อภารกิจในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และปกป้องสัตว์ป่าในประเทศไทย ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับสัตว์และสิ่งแวดล้อม ทั้งผ่านความพยายามช่วยเหลือโดยตรงและโดยมีอิทธิพลต่อความพยายามอนุรักษ์ในวงกว้างในภูมิภาค

Scroll to Top